Hot News

frame-hotnews-left.jpg 01.07.2007

Hôm nay là ngày KHAI TRƯƠNG blog mới!  Sau một thời gian [ngắn] nghiên cứu và thử nghiệm, mình đã tìm thấy ở WordPress có những tính năng chuyên nghiệp, phù hợp với nhu cầu lưu trữ và chia sẽ những Kiến Thức và Sở Thích của mình về các lĩnh vực yêu thích:

  • Kiến Trúc
  • Công Nghệ
  • Kinh Doanh

Rất mong được bạn bè thân sơ ủng hộ!!!

frame-hotnews-right.jpg
Advertisements